Rùa biển xanh – Green Sea Turtle

Rùa biển xanh – Green Sea Turtle

  • Tên khoa học: Chelonia mydas
  • Họ: Chelonidae
  • Kích thước con trưởng thành: Rùa biển đạt chiều dài thân từ 90cm đến 1.2m và trọng lượng từ 110kg đến hơn 180kg.
  • Phạm vi: Rùa biển xanh xuất hiện chủ yếu trên toàn thế giới ở vùng biển cận nhiệt đới và nhiệt đới. Chúng thường được nhìn thấy ngoài khơi biển và sẽ trải dài trên bờ biển phía đông trong những tháng mùa hè.
  • Môi trường sống: Các đại dương cận nhiệt đới-nhiệt đới trên toàn thế giới.
  • Tuổi thọ nuôi nhốt: Không được phép
  • Mức độ nguy hiểm: Chưa cập nhật
  • Kỹ năng chăm sóc: Không được phép

Tổng quan về rùa biển xanh

Rùa biển xanh là động vật nguy cấp, quý, hiếm. NGHIÊM CẤM các cá nhân nuôi nhốt với bất kỳ mục đích gì. Cá nhân nào làm trái với quy định trên có thể bị truy tố tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Rùa biển xanh được liệt kê trong danh sách Các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bị đe dọa, do đó không có khả năng được duy trì trong các bộ sưu tập rùa tư nhân.
Rùa biển xanh chủ yếu là một loài ăn cỏ, với những con trưởng thành ăn thực vật biển và vĩ mô. Tuy nhiên, cá con là loài ăn tạp hơn, tiêu thụ bọt biển, sứa, giun, ốc và hai mảnh vỏ.

Viết một bình luận