Sly – Fuckboiz Parttime

  • Tên: Sly
  • Loài: Leopard gecko ( thằn lằn da báo)
  • Giới tính: cái
  • Tuổi: 6 tháng
  • Sở thích đặc biệt: thích giả làm fuckboiz, rap diss chủ
khi chị giơ tay lên là chuẩn bị dissss
khi mà chị nằm xuống là chị …. hok có đứng lên.

Viết một bình luận